LÉČIVÁ MEDITACE ZDARMA

Otevřené srdce

  • Odvaž se otevřít své srdce lásce
  • Dovol mu, aby tě léčilo a naplnilo silou
  • Díky němu zjistíš, že se nikdy není čeho bát
  • S touto meditací zažiješ velmi pozitivní emoce a získáš sílu vědomě tvořit svůj život

Tato meditace je citlivě vytvořená jako dárek pro všechny, kdo chtějí pocítit jistotu, veliký klid a blaženost.

Ohromně pomůže v náročných situacích nebo když si nevíš rady.

Naučíš se s ní napojit na svůj vnitřní zdroj, své vyšší vedení. Zahojí tvé staré rány, otevře tě lásce a sebepřijetí.

Vytvořil jsem jí jako dar pro všechny, kdo chtějí najít odvahu a otevřít své srdce světu.

ZBÝVÁ

Otevři své srdce TEĎ